Sunday, October 30, 2011

Cara menulis RPH Pendidikan Jasmani(KSSR)

Contoh RPH PJ

Mata pelajaran dan Kelas:

Pendidikan Jasmani Tahun 2 Hijau

Tema / tajuk:

Pukul Bola Atas Tee

Masa: 8.00 – 8.30 pagi

Standard pembelajaran : 1.4.8

2.3.3

5.2.2

Objektif pembelajaran:

Berkebolehan memukul bola di atas tee menggunakan pemukul.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

1. Memanaskan badan.

2. Melakukan aktiviti memukul bola atas tee seperti:

a. pukul bola atas tee

b. pukul bola dan lari

3. Permainan kecil.

4. Menyejukkan badan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Keusahawanan- sikap keusahawanan

Bahan Bantu Belajar : skital, tee, bat sofbol, bola span, gelung atau bakul.

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:

Lembaran kerja- Tandakan (√) pada gambar yang menunjukkan cara memukul bola di atas tee yang betul.

Refleksi :

i. 25 daripada 28 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

ii. Tiga orang murid diberi aktiviti pemulihan semasa P&P.

No comments:

Post a Comment