Thursday, September 29, 2011

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI


Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik merupakan cara

yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu.

Kaedah kaedah yang digunakan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani

Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani.

Antara kaedah yang disarankan ialah :

1. Kaedah Kuliah

2. Kaedah Perbincangan

3. Kaedah Kuliah-Demonstrasi

4. Kaedah Latihan

5. Kaedah Penemuan

6. Kaedah Projek.

7. Kaedah Persembahan Lisan

8. Kaedah sebahagian-keseluruhan.

Kesemua kaedah-kaedah diatas boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani (PJ), tetapi hanya dua kaedah yang popular digunakan iaitu kedah kuliah dan keadah kuliah-demonstrasi.

No comments:

Post a Comment